A.’.A.’.’Outer college’ studie groep.

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

In het kader van de voorbereiding op het examen voor de ‘student grade’ willen wij een ‘outer college’ vormen in Nederland. De reden hiervoor is dat veel mensen het examen niet halen omdat ze niet aan de eisen voldoen, de stof niet echt kunnen plaatsen en niet de skills hebben om de literatuur te bestuderen. Plus om die abstracties om te zetten in praktische middelen naar zelfverwerkelijking.

15337640_10154826628611912_5325358474070887888_n

De grooste misvatting is dat onze Order vooral intellectueel is, dat is zeker niet het geval, echter men moet wel zaken in harmonie brengen. Hoofd, handen en hart. Dit zie je terug in alle tradities. Een Druide kon pas verder als hij als bard een bepaald niveau had bereikt. Wij daarentegen willen ons pad vanuit het perspectief van ‘scientific illuminism’ kaderen om zo ook charlatans te weren, en eigen realisaties steeds te toetsen. Hoeveel ‘nep’ magiërs zijn er niet? Dit wordt bij ons weg gefilterd omdat men dan gewoon niet verder kan als er geen ‘bewijs’ is wat men claimt te hebben behaald. Aan de vruchten herkent gij de boom. Iemand die zegt al ver te zijn en zijn leven niet op orde heeft mist nog een belangrijk stuk in zijn/haar realisatie.

 

Daarom gaan we een ‘outer college’ vormen binnen ons Clerkhouse. De bedoeling is dat potentiele aspiranten uit Nederland en België de mogelijkheid hebben om in samenwerking met ons zich grondig voor te bereiden op de eerste stap als ‘Student’. De voorbereiding op het examen en wat daarvoor nodig is. We willen 2x per jaar bij elkaar komen om zo de aspiranten te woord te staan en eventueel hulp te bieden. Echter wat zeer belangrijk is dat in de “new Aeon, men zelf leert na te denken en niet uitgaat van autoriteit, en meningen van anderen maar eerder leert juist op de eigen inzicht te vertrouwen in de aangegeven kaders. Als basis willen we ook het boek van James Eshelman gaan gebruiken ‘The mystical and magical system of the A.’.A.’.. Een zeer handig boek om de structuur van de orde te leren kennen en om op verder te borduren. Als je belangstelling hebt stuur ons dan een mail. Dan hoor je verder wat de vereisten zijn om je te kunnen aanmelden. Wellicht ter overvloede. Aan de lessen zijn geen kosten verbonden. Als het op een andere lokatie is wat we moeten huren en faciliteren dan vragen wij wel een bijdrage om de onkosten samen te dragen.

Applicaties mailen naar: rahoorkhuit93418@gmail.com

 

 

Love is the law, love under will.

Frater Parusha

A.’.A.’. Astrum Argentum

 

16143324_10154960996926912_6409500350776531012_n

Heru-ra-ha Clerk House Nederland

img_2116

Doe wat ge wilt zal de gehele Wet zijn.

In ‘One star in Sight’, een A.’.A.’. publicatie in klasse B wordt een uiteenzetting gehouden over de structuur van ‘De Grote witte Broederschap’ bekend onder de naam A.’.A.’.. In equinox IV  nummer 1 staat een essay van Crowley over ‘occultisme’. Hier kun je het On occultism lezen. Is nog niet beschikbaar in het Nederlands maar dat zal wel komen in de toekomst. Het is duidelijk dat er veel wordt gevraagd van de student in kwestie. De student zal gewapend moeten zijn op alle vlakken. Gissen, fantasie, vaagheden zal de student niet kwalificeren. We hanteren de methode van wetenschappelijk onderzoek om tot verlichtende inzichten te komen. Bekend onder de naam “Wetenschappelijke illuminatie” (“Scientific illuminism”). Tegenwoordig maar ook in het verleden waren en zijn er veel charlatans die zich uitmaken voor ‘leraar’ of voor ‘Adept’ maar het niet zijn. Met name in het ‘New Age’ circuit speelt dit maar ook in sommige magische groepen en organisaties waar ook soms hoge bedragen worden gevraagd voor lessen.

Twijfel

Twijfel uwzelf.

Twijfel zelfs dat u uzelf twijfelt.

Betwijfel alles

Betwijfel zelfs dat u uzelf betwijfelt.

Het lijkt erop dat soms bij twijfel de grootse zekerheid zetelt.

O vernietig het! Vernietig de slang!

-Crowley, Het boek der leugens. Hoofdstuk 51.

De term “Clerk House”.

Aard van ons Werk.

  1. Mannen en vrouwen van Aarde, naar U kom ik uit tijden en voorbij tijden, van Ruimte voorbij uw zicht; en ik breng u tot deze woorden.
  2. Maar zij hoorde het niet, omdat ze niet klaar waren om het te ontvangen.
  3. Maar bepaalde mensen hoorde het wel en begrepen het. En door hen zal deze kennis bekend gemaakt worden.
  4. De minste van hen, de dienaar van hen allen, schrijft dit boek.
  5. Het is geschreven voor hen die klaar zijn, aldus is het bekend wie klaar zijn als zij behept zijn met zekere gaven, klaar zijn bij als het aangeboren is, bij weelde en rijkdom, of bij intelligentie of bij andere uiterlijke kenmerken. En de dienaren van de meester van zijn inzicht zal dit beoordelen.
  6. Deze Kennis is niet voor iedereen; inderdaad, weinig zijn geroepen en van deze beperkte groep zijn velen gekozen.
  7. Dit is de aard van het Werk.

Uit De heilige boeken van Thelema; Liber Porta Lucis Sub figura X (vers 4 – 10)

Voor hen die serieus zijn aangaande dit Werk en denken klaar te zijn om deze  belangrijke stap te nemen  als kandidaat voor de A.’.A.’. kunnen ons een email schrijven. Alleen serieuze vragen worden beantwoord en serieuze studenten worden toegelaten.

Student van de mysteriën literatuurlijst.

Eed: studenten-eed-nederlands

Probationer. epistola-publica-i_on-the-relationship-between-a-probationer.

 

Liefde is de wet, liefde krachtens de wil.

 

Frater Parusha

English