A.’.A.’.’Outer college’ studie groep.

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

In het kader van de voorbereiding op het examen voor de ‘student grade’ willen wij een ‘outer college’ vormen in Nederland. De reden hiervoor is dat veel mensen het examen niet halen omdat ze niet aan de eisen voldoen, de stof niet echt kunnen plaatsen en niet de skills hebben om de literatuur te bestuderen. Plus om die abstracties om te zetten in praktische middelen naar zelfverwerkelijking.

15337640_10154826628611912_5325358474070887888_n

De grooste misvatting is dat onze Order vooral intellectueel is, dat is zeker niet het geval, echter men moet wel zaken in harmonie brengen. Hoofd, handen en hart. Dit zie je terug in alle tradities. Een Druide kon pas verder als hij als bard een bepaald niveau had bereikt. Wij daarentegen willen ons pad vanuit het perspectief van ‘scientific illuminism’ kaderen om zo ook charlatans te weren, en eigen realisaties steeds te toetsen. Hoeveel ‘nep’ magiërs zijn er niet? Dit wordt bij ons weg gefilterd omdat men dan gewoon niet verder kan als er geen ‘bewijs’ is wat men claimt te hebben behaald. Aan de vruchten herkent gij de boom. Iemand die zegt al ver te zijn en zijn leven niet op orde heeft mist nog een belangrijk stuk in zijn/haar realisatie.

 

Daarom gaan we een ‘outer college’ vormen binnen ons Clerkhouse. De bedoeling is dat potentiele aspiranten uit Nederland en België de mogelijkheid hebben om in samenwerking met ons zich grondig voor te bereiden op de eerste stap als ‘Student’. De voorbereiding op het examen en wat daarvoor nodig is. We willen 2x per jaar bij elkaar komen om zo de aspiranten te woord te staan en eventueel hulp te bieden. Echter wat zeer belangrijk is dat in de “new Aeon, men zelf leert na te denken en niet uitgaat van autoriteit, en meningen van anderen maar eerder leert juist op de eigen inzicht te vertrouwen in de aangegeven kaders. Als basis willen we ook het boek van James Eshelman gaan gebruiken ‘The mystical and magical system of the A.’.A.’.. Een zeer handig boek om de structuur van de orde te leren kennen en om op verder te borduren. Als je belangstelling hebt stuur ons dan een mail. Dan hoor je verder wat de vereisten zijn om je te kunnen aanmelden. Wellicht ter overvloede. Aan de lessen zijn geen kosten verbonden. Als het op een andere lokatie is wat we moeten huren en faciliteren dan vragen wij wel een bijdrage om de onkosten samen te dragen.

Applicaties mailen naar: rahoorkhuit93418@gmail.com

 

 

Love is the law, love under will.

Frater Parusha

The magic Wand.

Do what thou wilt shall be the whole of the law.

This short epistel is about the magical wand. This instrument is one of the most known of the weapons of the magician. Also because of Hollywood productions and the popularity of Harry Potter one has a popular idea what a magical wand is. There is obviously a serious side on the story.

 

The wand is traditionally attributed to the element of fire. The traditional wand in the Golden dawn is the so called fire wand. There are many different wands for different purposes, a Lotus wand, Fire Wand, Solomonic magic wands, etc. Its the instrument to direct the Will of the magician. This Will is also connected to the Oath which is an affirmation of the magician in line with his True Will. Therefor the Oath and the wand are connected. Concerning the Will Crowley writes:

Lotus wand

My personal Lotus wand

“It is therefore necessary to develop the will to its highest point, even though the last task but one is the total surrender of this will. Partial surrender of an imperfect will is of no account in Magick.

The will being a lever, a fulcrum is necessary; this fulcrum is the main aspiration of the student to attain. All wills which are not dependent upon this principal will are so many leakages; they are like fat to the athlete.

The majority of the people in this world are ataxic; they cannot coordinate their mental muscles to make a purposed movement. They have no real will, only a set of wishes, many of which contradict others. The victim wobbles from one to the other (and it is no less wobbling because the movements may occasionally be very violent) and at the end of life the movements cancel each other out. Nothing has been achieved; except the one thing of which the victim is not conscious: the destruction of his own character, the confirming of indecision. Such an one is torn limb from limb by Choronzon.”

How then is the will to be trained? All these wishes, whims, caprices, inclinations, tendencies, appetites, must be detected, examined, judged by the standard of whether they help or hinder the main purpose, and treated accordingly.

And:

‘Vigilance and courage are obviously required. I was about to add self-denial, in deference to conventional speech; but how could I call that self-denial which is merely denial of those things which hamper the self? It is not suicide to kill the germs of malaria in one’s blood.

Now there are very great difficulties to be overcome in the training of the mind. Perhaps the greatest is forgetfulness, which is probably the worst form of what the Buddhists call ignorance. Special practices for training the memory may be of some use as a preliminary for persons whose memory is naturally poor. In any case the Magical Record prescribed for Probationers of the A.’.A.’. is useful and necessary.

Above all the practices of Liber III must be done again and again, for these practices develop not only vigilance but those inhibiting centres in the brain which are, according to some psychologists, the mainspring of the mechanism by which civilized man has raised himself above the savage.

So far it has been spoken, as it were, in the negative. Aaron’s rod has become a serpent, and swallowed the serpents of the other Magicians; it is now necessary to turn it once more into a rod”. (Page 62 – 63 Liber ABA).

All these parts including the magical Oath are connected to our “Will”. To train this ‘Will’ one starts with binding him/herself with an Oath. The name of the Magical Wand is the Magical Oath. A confirmation of our highest aspirations together with the chosen  motto, the Probationer should find. Once this Oath has been taken together with the energy of ‘going’ the Motto the Probationer starts his/her work. Then it seems that the whole universe is trying to avoid to do this Will, obstacles arise, our daily life seem to ruin our practices, we experience problems at school, at work or in our private life. All this come up and can be a part of matters that should be overcome. Then our daily practices, keeping the diary, doing our meditations, control our thoughts and emotions, practice Yoga are all part of this. The trick is to continue the work (to will) and not be distracted by all those obstacles and issues. Its easier said then done but this is the only way to do it. One cannot just conjure a spirit and ask to vanish all our problems. No one can, no god, angel or demon, we should work on our Karma, we should create ‘new’ Karma in order to accomplish the great Work. There is no substitute for this and that means that all the works should be come from inside. We should have our Will focussed and solve all the issues.

Therefore its very important to make up our mind before we get involved into a serious magical order like the A.’.A.’.. Too many people tend to think its all very romantic and willy wooly love and light. Yes, for the New age like groups it is. Its not within our Noble Order. A lot of commitment is asked and our actions are not with our results. We cannot see beforehand what the results are since we thread undiscovered territory of our mind and being. Therefore is the development of the Will important together with the directing instrument of our Wand. Care should be taken to formulate our Will, taking the Oath and execute our practices to deepen those insights and to map out our own inner life. In order to know our strengths and weaknesses. It all start with little things, little signs of awareness of executing will power on the long run. Not occasionally willed ambitions. No long term willed actions in order to be united with our True Will, (Knowledge and conversation of our Holy Guardian Angel) and act accordingly like  King. Like our Order is selecting the fit and eliminate  the unfit, likewise we should do with inner processes to become a perfect vessel for a God to indwell.

Love is the law, love under will.

 

Frater Parusha

 

 

 

A.’.A.’. Astrum Argentum

 

16143324_10154960996926912_6409500350776531012_n

Heru-ra-ha Clerk House Nederland

img_2116

Doe wat ge wilt zal de gehele Wet zijn.

In ‘One star in Sight’, een A.’.A.’. publicatie in klasse B wordt een uiteenzetting gehouden over de structuur van ‘De Grote witte Broederschap’ bekend onder de naam A.’.A.’.. In equinox IV  nummer 1 staat een essay van Crowley over ‘occultisme’. Hier kun je het On occultism lezen. Is nog niet beschikbaar in het Nederlands maar dat zal wel komen in de toekomst. Het is duidelijk dat er veel wordt gevraagd van de student in kwestie. De student zal gewapend moeten zijn op alle vlakken. Gissen, fantasie, vaagheden zal de student niet kwalificeren. We hanteren de methode van wetenschappelijk onderzoek om tot verlichtende inzichten te komen. Bekend onder de naam “Wetenschappelijke illuminatie” (“Scientific illuminism”). Tegenwoordig maar ook in het verleden waren en zijn er veel charlatans die zich uitmaken voor ‘leraar’ of voor ‘Adept’ maar het niet zijn. Met name in het ‘New Age’ circuit speelt dit maar ook in sommige magische groepen en organisaties waar ook soms hoge bedragen worden gevraagd voor lessen.

Twijfel

Twijfel uwzelf.

Twijfel zelfs dat u uzelf twijfelt.

Betwijfel alles

Betwijfel zelfs dat u uzelf betwijfelt.

Het lijkt erop dat soms bij twijfel de grootse zekerheid zetelt.

O vernietig het! Vernietig de slang!

-Crowley, Het boek der leugens. Hoofdstuk 51.

De term “Clerk House”.

Aard van ons Werk.

 1. Mannen en vrouwen van Aarde, naar U kom ik uit tijden en voorbij tijden, van Ruimte voorbij uw zicht; en ik breng u tot deze woorden.
 2. Maar zij hoorde het niet, omdat ze niet klaar waren om het te ontvangen.
 3. Maar bepaalde mensen hoorde het wel en begrepen het. En door hen zal deze kennis bekend gemaakt worden.
 4. De minste van hen, de dienaar van hen allen, schrijft dit boek.
 5. Het is geschreven voor hen die klaar zijn, aldus is het bekend wie klaar zijn als zij behept zijn met zekere gaven, klaar zijn bij als het aangeboren is, bij weelde en rijkdom, of bij intelligentie of bij andere uiterlijke kenmerken. En de dienaren van de meester van zijn inzicht zal dit beoordelen.
 6. Deze Kennis is niet voor iedereen; inderdaad, weinig zijn geroepen en van deze beperkte groep zijn velen gekozen.
 7. Dit is de aard van het Werk.

Uit De heilige boeken van Thelema; Liber Porta Lucis Sub figura X (vers 4 – 10)

Voor hen die serieus zijn aangaande dit Werk en denken klaar te zijn om deze  belangrijke stap te nemen  als kandidaat voor de A.’.A.’. kunnen ons een email schrijven. Alleen serieuze vragen worden beantwoord en serieuze studenten worden toegelaten.

Student van de mysteriën literatuurlijst.

Eed: studenten-eed-nederlands

Probationer. epistola-publica-i_on-the-relationship-between-a-probationer.

 

Liefde is de wet, liefde krachtens de wil.

 

Frater Parusha

English

The magician.

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

Before one can become a magician he must learn to control his own mind; for mind is the substance with which the magician acts, and the power to control it is the beginning of magic.
– Franz Hartmann-

15823226_395637894112796_4335059062087226919_n
And thus in his actions a magician can be detected since he/she acts out of a mind that is under control, a disciplined mind. Present, focussed, vigilant, and having the overview. Many people tend to talk/ write about their realizations. Actually that is not necessary, its reflected in what and how one acts. On the fruits thy will know the tree.

On Page 40 from  “The Law is for all” (New Falcon publications 1996 edited by Louis Wilkinson and Hymenaeus Beta) Comment on verse 37 chapter I from Liber Al Crowley wrote:

“To the beginner I would like to offer this program:

 1. Furnish your mind as completely as possible with the knowledge of how to inspect and to control it.
 2. Train your body to obey your mind, and not to distract its attention.
 3. Control your mind to devote yourself wholly to discover your True Will.
 4. Explore the course of that Will till you reach its source, your Silent Self.
 5. Unite the conscious will with the true Will, and the conscious Ego with the Silent Self. You must utterly ruthless in discarding any atom of consciousness which is hostile or neutral.
 6. Let this work freely from within, but heed not your environment, lest you make a difference between one thing and another. Whatever it be, it is to be made one with you by Love.”

 

Love is the law, love under will.

 

 

 

The A.’.A.’. Astrum Argentum.

16143324_10154960996926912_6409500350776531012_n

‘Heru-ra-ha’ Clerk House the Netherlands.

img_2116

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

In ‘One Star in Sight’ an A.’.A.’. publication in class B there is an outline of the structure of the The Great White Brotherhood known as the A.’.A.’.. In Equinox volume IV number 1 is an essay from Crowley concerning ‘occultism’.  Here as a On occultism . Its clear that the system as this asks a lot of the student. One have to be armed at al levels and guesswork, phantasy etc etc will not qualify the student for the Work. Its the approach of ‘scientific illuminism’. The method of science, the aim of religion.

Doubt.
Doubt thyself.
Doubt even if thou Doubtest yourself.
Doubt all.
Doubt even if thou Doubtest all.
It seems sometimes as if beneath all conscious doubt there lay some deepest certainty.
O kill it! Slay the snake!
– Crowley,(The Book of Lies ,Ch. 51)

Nature of our Work.

4. Men and women of the Earth, to you am I come from the Ages beyond the Ages, from the Space beyond your vision; and I bring to you these words.
5. But they heard him not, for they were not ready to receive them.
6. But certain men heard and understood, and through them shall this Knowledge be made known.
7. The least therefore of them, the servant of them all, writeth this book.
8.  He writeth for them that are ready. Thus is it known if one be ready, if he be endowed with certain gifts, if he be fitted by birth, or by wealth, or by intelligence, or by some other manifest sign. And the servants of the master by his insight shall judge of these.
9.  This Knowledge is not for all men; few indeed are called, but of these few many are chosen.
10.  This is the nature of the Work.

From: Liber Porta Lucis Sub figura X (verse 4 -10)

The term “Clerk House”

For those who are serious about this and want to apply as aspirant of the A.’.A.’. can drop me an email if they feel fit to be admitted as a student. Only serious questions answered  and serious  students will be admitted.

Student Oath PDF: stuoath

Student reading list.

Probationer. epistola-publica-i_on-the-relationship-between-a-probationer

Love is the law, love under will.

Frater Parusha